Rapporter fra
Skolebørnsundersøgelsen
kan downloades her:

Hent rapporter her


Om Skolebørnsundersøgelsen
Download rapporter
Fakta-ark fra Skolebørnsundersøgelsen 2010
Publikationer fra Skolebørnsundersøgelsen
Statens Institut for Folkesundhed, SDU (vært for HBSC Danmark)
HBSC's internationale web site
WHO Child and Adolescent Health (WHO-HBSC)
Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children - a WHO Collaborative Cross-National Survey, som nu omfatter 40 lande.
Undersøgelsen leverer data om 11-15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge.

Data indsamles hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014.

I Danmark gennemføres undersøgelsen af Den Danske HBSC-styregruppe.
Den internationale HBSC-organisation udnævner en projektleder i hvert land. I Danmark er det lektor Mette Rasmussen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Vice-projektleder er Professor Pernille Due.

International HBSC web site
 © Den Danske HBSC-styregruppe  
Illustrations: Berardo Gonzalez | Design: MTD 2003