Rapporter fra
Skolebørnsundersøgelsen
kan downloades her:

Hent rapporter her


Download rapporter
Fakta-ark fra Skolebørnsundersøgelsen 2010
Publikationer fra Skolebørnsundersøgelsen
Om Skolebørnsundersøgelsen
Statens Institut for Folkesundhed, SDU (vært for HBSC Danmark)
HBSC's internationale web site
WHO Child and Adolescent Health (WHO-HBSC)
Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - a WHO international study, som nu omfatter 40 lande.
Undersøgelsen leverer data om 11-15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge.

I Data indsamles hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014.

I Danmark gennemføres undersøgelsen af Den Danske HBSC-styregruppe.
Den internationale HBSC-organisation udnævner en projektleder i hvert land. I Danmark er det lektor Mette Rasmussen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Vice-projektleder er Professor Pernille Due.

International HBSC web site
 © Den Danske HBSC-styregruppe  
Illustrations: Berardo Gonzalez | Design: MTD 2003